regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hållbarhetskompassen

Verktyg för hållbar regional utveckling. Det här är första delen av en beskrivning av hur man kan skapa mervärden i den verksamhet som man arbetar med genom att ge hållbarhetsmålen i Agenda 2030 en tydlig plats i planering och genomförande. Verksamheten blir på det här sättet ett viktigt bidrag till att målen i Agendan nås. Med hjälp av ”hållbarhetskompasser” kan målen tas hem och göras till resurser för den konkreta verksamhet som man arbetar i och ofta också lever med. Samtidigt är man också en del av det stora sammanhanget, det som den globala agendan erbjuder en plats i.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2021

Kategori: Hållbarhet

Storlek och typ: 213.kb - PDF