regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hållbarhetsbedömning för Länsplan för regional transportinfrastruktur för Region Östergötland 2022-2033

Strategisk miljöbedömning och social konsekvensbedömning

Om dokumentet

Kategori: Regional planering

Utgivningsår:

Storlek och typ: 3.24mb - PDF