regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Gemensamt
utvecklingsprogram
för kust och skärgård i Östergötland
och Norra Småland 2030

Det gemensamma utvecklingsprogrammet ska
utgöra ett vägledande underlag för ett mer
samlat agerande i kommun och i region när
det gäller planering och insatser i kust- och
skärgårdsområdet i Östergötland och också vara vägledande
för andra aktörer i området

Om dokumentet

Kategori: Regional planering, Näringsliv och innovation

Utgivningsår:

Storlek och typ: 16.5mb - PDF