regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Funktionalitetens betydelse för Östergötlands utveckling

I Östergötlands regionala utvecklingsprogram betonas vikten av en funktionell region på flera sätt, både inom regionen och i ett storregionalt perspektiv. Flera initiativ har också tagits för att stärka den inomregionala funktionaliteten.

Syftet med denna rapport är få en aktualiserad och samlad förståelse för vilken potential som finns i en ökad regional funktionalitet, med utgångspunkt i teorierna om en Ny Ekonomisk Geografi. Syftet med uppdraget har varit explorativt. Det betyder att rapporten och de metoder som används inte gör anspråk på att presentera exakta eller definitiva resultat. Med detta sagt, så menar vi att just det explorativa arbetet med att pröva teoretiska resonemang grundade i data och kvantitativ analys ändå är av stort värde.

  • Syftet med uppdraget har varit att försöka besvara följande frågor:
  • Vad händer med regionens utveckling om sambanden och samspelet mellan kommuner och orter i regionen förstärks?
  • Vilken utvecklingspotential frigörs då?
  • Hur påverkas sociala och miljömässiga aspekter av en sådan utveckling

Om dokumentet

Utgivningsår: 2019

Kategori: Regional planering

Storlek och typ: 1.38mb - PDF

Kontakt

Linus JohnsonRegionplanerareEnheten för regional panering