regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Statistik fria teatrar i Östergötland 2020-2021

Varje år sammanställer Teatercentrum nationell statistik över det som producerats av de fria teatrarna. Statistiken för Östergötland görs som en del av det uppdrag som Teatercentrum har från regionen. Underlaget samlas in och sammanställs. Insamlingen sker med hjälp av enkätfrågor.

Syftet med statistiken är att ge en enhetlig bild av verksamheternas omfattning, hur den bedrivs, hur många som är inblandade samt hur den är finansierad. Enkäten skickas ut till professionella aktörer inom scenkonstområdet, både dans och teater. Dessa utgör ca 15 olika konstellationer och grupper i Östergötland.

Underlaget innehåller uppgifter om antal föreställningar, antal publik. Statistiken kan sedan användas för vidare diskussion om förändringar eller förbättringar inom det fria fältet i enlighet med den regionala kulturplanen.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2022

Kategori: Kultur

Storlek och typ: 4.44mb - PDF

Kontakt

Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur