regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Framtidens resor - storregional systemanalys

Länsplaneansvariga och kollektivtrafikansvariga i sju län – Stockholm,
Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland
– lämnar genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete denna
gemensamma uppdaterade storregionala systemanalys. Den är en
vidareutveckling av tidigare inlämnade systemanalyser.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2020

Kategori: Regional planering