regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i Östra Mellansverige

Framskrivningar av befolkning och sysselsättning för östra Mellansverige tas fram på uppdrag av regionerna i östra Mellansverige (ÖMS), (Region Gävleborg, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland) samt Mälardalsrådet inom ramen för ÖMS-samarbetet. Framskrivningarna behöver löpande uppdateras och revideras för att kunna vara ett aktuellt planeringsunderlag. De senaste framskrivningarna uppdateras nu utifrån ändrade omvärldsförutsättningar och nya befolkningsprognoser för riket.

I den regionala utvecklingsplaneringen är långsiktiga framtidsbilder av befolkningen, sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen underlag för att belysa strategiska frågor. Framskrivningarna ska kunna användas i olika planeringsprocesser i regionerna och kommunerna i östra Mellansverige och av Mälardalsrådet, exempelvis i regionernas RUS- och RUFS-processer.

Rapporten är framtagen i samverkan mellan regionerna i östra Mellansverige och Mälardalsrådet.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2023

Kategori: Regional planering, Statistik och fakta

Storlek och typ: 3.40mb - PDF

Kontakt

Elin MakoAnalytikerEnheten för regional planering
Helena HanssonRegionplanerareEnheten för regional planering
Linus JohnsonRegionplanerareEnheten för regional panering