regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Folkhälsostrategin för god och jämlik hälsa

Folkhälsostrategin för god och jämlik hälsa har tagits fram på uppdrag av Region Östergötland i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen i Östergötland och civilsamhället. Strategin utgår från den Regionala utvecklingsstrategin (RUS), den nationella folkhälsopolitiken och Agenda 2030.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2022

Kategori: Folkhälsa