regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Region Östergötlands definition av professionella yrkesverksamma
kulturskapare

För yrkesverksamma kulturskapare använder vi Statens Kulturråd och Arbetsförmedlingen Kulturs definition. Det innebär att du som kulturskapare antingen har en högre konstnärlig utbildning inom ditt konstområde, exempelvis från konst- och musikhögskolor, eller att du huvudsakligen varit yrkesverksam inom konstområdet.

Om du inte har någon högre utbildning, eller om det har gått mer än tre år sedan du avslutade din utbildning, ska du under de tre senaste åren huvudsakligen ha arbetat återkommande inom yrket och/eller haft betalda uppdrag/engagemang som visar att du är yrkesutövande inom området.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2021

Kategori: Kultur

Storlek och typ: 604.kb - PDF