regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regional cykelstrategi för Östergötland

För att nå en måluppfyllelse om en ökad andel cykling krävs en intensifierad prioritering av insatser i samhällsplaneringen som främjar cykling.

Övergripande syftet med cykelstrategiprojektet är att:

  • Kartlägga det statliga cykelvägnätets standard och brister idag
  • Skapa ett kunskapsunderlag för att visa på faktorer som påverkar cykling och var det geografiskt finns starkast potential till ökad cykling utmed statligt vägnät
  • Förankra föreslagna metoder, målsättningar, prioriteringsprinciper hos intressenter
  • Anta en cykelstrategi med prioriteringsprinciper för satsning på cykelvägsinfrastruktur, arbetsgång och roller
  • Samordning och kunskapsutbyte mellan kommunerna, samt stödja kommuner utan egen cykelstrategi

Om dokumentet

Utgivningsår: 2017

Kategori: Regional planering