regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regional biblioteksplan

Den regionala biblioteksplanen är styrande för den regionala verksamheten
och för politiska beslut som rör biblioteksverksamhet på regional nivå.
Den regionala biblioteksplanen kan också fungera som ett stöd för
kommunala biblioteksplaner.

Den regionala biblioteksplanen är framtagen parallellt med Regional kulturplan för Östergötland 2020-2023. Här, liksom i kulturplanen, finns regionbibliotekets strategiska mål formulerade som visar på hur den regionala biblioteksverksamheten i Östergötland ska uppfylla kraven i bibliotekslagen. Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023 är framtagen av Biblioteksutveckling Östergötland Länk till annan webbplats. som ansvarar för att genomföra och följa upp biblioteksplanen.

Om dokumentet

Kategori: Kultur

Utgivningsår:

Kontakt

Elisabeth CserhalmiVerksamhetschefBiblioteksutveckling Östergötland