regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kulturstöd

konsertscen

Varje år avsätts medel för olika regionala kulturstöd. Pengarna är till för att stärka det kulturlivet i Östergötland.

Omfattar alla konst- och kulturformer

Region Östergötland bidrar årligen till projekt och verksamheter som stärker tillgången till kultur i länet och insatser för länets yrkesverksamma kulturskapare. För att kunna bli beviljad stöd måste den sökande bo och eller vara verksam i Östergötland.

Utgångspunkten för fördelningen av ekonomiska medel är de nationella kulturpolitiska målen och Region Östergötlands Kulturplan för Östergötland 2020-2023.

Sökbara stöd och ansökningsperiod

Här nedan finns de stöd som är sökbara hos Region Östergötland. Observera de olika utlysningsperioderna

Regionala kulturstöd att söka

Kulturstipendier och priser

När du fått stöd

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med bidrag från Region Östergötland. På så sätt medverkar din verksamhet till att invånarna får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i Östergötland.

Region Östergötlands logotyp finns att hämta här. Länk till annan webbplats.

Vid filmprojekt/event ska logotypen för Film i Öst Länk till annan webbplats. vara synlig.

Inkluderande förhållningssätt

Redovisning

Du som beviljats medel ska lämna redovisning till Region Östergötland senast tre månader efter genomförandet.

Det gäller inte för enskilda personer som har erhållit stipendieformen.

Ladda ner blanketten för redovisning av regionalt kulturstöd

Kontakta kultur@regionostergotland.se om du har frågor kring redovisningen.
Skicka den färdiga redovisningen till registrator@regionostergotland.se

Senast uppdaterad

Kontakt

Anna LjungDansutvecklareEnheten för kultur
Karin JerneldStrateg bild och formEnheten för kultur
Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur
Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur
Sebastian SasFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst
Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Peter ÅkessonBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland