regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Remiss Kulturplan 2024-2027

Dela med dig av dina tankar och åsikter för att göra kulturplanen ännu bättre. Remisstiden är den 3e april – 15e juni.

Dialoger ligger till grund för remissversionen

Region Östergötland har tagit fram en remissversion av Kulturplan för Östergötland 2024 – 2027. Arbetet har främst skett genom flera utvecklande och kreativa dialoger med kulturlivet och samspelande samhällsaktörer.

Kulturplanen styr kommande prioriteringar och insatser

Kulturplanen ligger till grund för Region Östergötlands prioriteringar och insatser på kulturområdet. Kulturplanen är en del av samverkansmodellen Länk till annan webbplats. som utgör en av förutsättningarna för att kunna fördela det statliga stödet till Östergötlands kultur.

Var med och tyck till!

Nu vill vi höra dina åsikter om planen och ha din hjälp att göra den ännu bättre. Lämna remissvar och var med och forma förutsättningarna för kulturen i Östergötland framöver.

Stort tack för ditt engagemang!

Instruktion

Två sätt att lämna remissvar:

  • Helst: Använd webbformulär nedan.
  • Går också bra: Mejla remiss till registrator@regionostergotland.se
    Ange diarienummer RÖ 2023/4311 och din organisations namn eller ditt personnamn i ämnesraden. Ange även er kontaktperson för remissen.

Remisskonferens

Den 7e juni, kl 12.30-15.30 arrangerar vi en Remisskonferens, i Equmeniakyrkan i Linköping. Där finns det möjlighet att muntligt lämna remissvar och synpunkter på planen. Mer information och anmälan.

Att tänka på

När du lämnar dina synpunkter bör du utgå från huvudrubrikerna i
Kulturplan för Östergötland 2024 – 2027 Pdf, 629.6 kB.. Ange även sidnummer om det är möjligt. Vi ser gärna att du är så kortfattad och konkret.

Vad händer sen

Region Östergötland sammanställer remissvaren och skriver en slutgiltig version av planen. Fastställande av planen görs av Region Östergötlands fullmäktige under hösten 2023.

FormulärSenast uppdaterad

Kontakt

Rikard ÅslundEnhetschefEnheten för kultur
Mattias AhlénProcessledare för kulturplan och filmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst