regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kulturplan för Östergötland 2020-2023

Publik som tittar på film i taket i en biosalong

Kulturplanen ligger till grund för Region Östergötlands prioriteringar och insatser på kulturområdet. De kulturpolitiska strategierna utgår från en vilja att utveckla Östergötland med hjälp av kulturen med utgångspunkt i utvecklingsstrategin för Östergötland.

Kulturplanen är verktyget

Region Östergötland strävar efter en geografiskt jämlik tillgång till kultur och ett innovativt kulturliv som gynnar både bredd och spets.

I kulturplanen 2020-2023 prioriteras också ett breddat deltagande i kulturlivet samt möjlighet till konstnärlig utveckling och kulturell mångfald. För att kulturen ska bli en motor i regional utveckling krävs en samverkan mellan region, kommuner, civilsamhälle och professionella kulturskapare.

Strategiska prioriteringar

  • Främja demokrati och delaktighet
  • Bredda deltagande och öka spridning
  • Stödja konstnärlig utveckling och främja kvalitet
  • Utveckla den kulturella infrastrukturen i samverkan
  • Utveckla kulturens roll i samhällsutveckling

Fördela statliga stöd

Att Region Östergötland har en regional kulturplan är även en förutsättning för att kunna fördela det statliga stödet. De prioriterade målgrupperna i det nationella och det regionala kulturpolitiska arbetet är barn och unga och äldre.

Kontakt

Rikard ÅslundEnhetschefEnheten för kultur
Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur

Kalender

December 2023
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31