regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Utlysning Kommunkoreograf

Vill du bli "KOKO"? Vi söker nu en kommunkoreograf.

Låt dans och rörelse få flöda och bli kittet som skapar ett "VI" i Ydre!

Tillsammans med dig/er som blir vår kommunkoreograf/-er vill vi nå fram med Ydrebornas berättelser och historia genom dans och gestaltning. Hur kan flera olika berättelser synliggöras var för sig och samtidigt som en gemensam historia? Socknar och platser kommer att involveras och levandegöras för att samlas ihop till ett gemensamt Ydre. Hur kan därmed dansen inta och gestalta det offentliga rummet och bidra till Ydres platsutveckling?

Genom KOKO ges möjligheter för människor att mötas över gränserna både mellan platser och genom inkludering.

Det brukar sägas att Ydre är Östergötlands hemlighet och har man en gång besökt bygden, sett dess trolska natur, lyssnat på tystnaden, doppat tån i Sommens klara vatten, vädrat näsborrarna i den friska luften, smakat på den lokala maten och lärt känna en Ydre-bo, då vet man att man har upptäckt något speciellt – en hemlig skatt. Det är därför platsen beskrivs som en viskning, i förtroende, för att just du ska få ta del av skatten.

Vad önskar vi att KOKO ska erbjuda Ydre?

Vi vänder oss till professionella dansaktörer som har erfarenheten att jobba med kombinationen mellan barn, unga och äldre. Att det finns ett genuint intresse för människor och mötet med dem är av stor vikt.
Vi ser gärna att dansaktören eller om ni är flera vågar att utmana de ni möter vilket gör att nya tankar och vägar öppnas upp, men på samma gång att du eller ni är inlyssnande.

Tillsammans med kommunkoreografen vill kommunen skapa “VI:et” som suddar ut gränser mellan socknar, generationer och kulturer. Ydres kommunkoreograf förväntas arbeta med invånare, deltagare och publik till exempel genom kunskaps- /erfarenhetsutbyte, referensgrupper, workshops, öppna repetitioner, work-in-progress och evenemang.

Ydre är kommunen med stort hjärta.

I Ydre finns redan många eldsjälar med engagemang för bygden och sina medmänniskor vilket stärker kraften att KOKO ska lyckas i sitt uppdrag. Föreningslivet är rikt och runt om i Ydre finns många kulturplatser. Dessutom har Ydre ett starkt företagsklimat, både inom tillverkningsindustrin och gröna näringar. De flesta av våra företag är små men unika och sätter prägel i bygden.

Vad innebär det att få vara KOKO i Ydre?

I rollen som KOKO har du i perioder Ydre som din arbetsplats och därmed tillgång till lokaler att vara verksam i, platser för möten med invånare och publik. Du samverkar med den kommunala projektledaren på plats, ungdomscoachen som bland annat finns på ungdomsgården Navet och seniorcoachen som har träffpunkter runt i kommunen dels på trygghetsboendet i centralorten Österbymo, samt i samlingslokaler i de mindre byarna Asby, Hestra och Rydsnäs.


Dessutom kommer samverkan ske med andra verksamheter inom Ydre kommun samt att det finns en stöttning från en dansutvecklare på Dans i Öst/Region Östergötland.

Koreografen/gruppen kommer överens med kommunens projektledare och dansutvecklaren på Dans i Öst/RÖ om hur residenset ska se ut utifrån de ekonomiska förutsättningarna och vi skriver ett trepartskontrakt. Budgeten fastställs i samarbete med projektledningen efter att residenstagaren inkommit med plan och budget som ska täcka lön, traktamente, produktionsmedel och resor för 2024. Boende ordnas av Ydre
kommun.

Residensperiod: Start tidig vår 2024 och året ut.

Vem söker vi?

  • Du/ni ska ha professionell erfarenhet av att arbeta med dans samt vara verksam i Sverige.
  • Du/ni är er egen arbetsgivare och innehar F-skattsedel.
  • Du/någon av er i gruppen måste ha B-körkort.

Ansökan

Vi vill att din ansökan, om max två A4, ska innehålla följande:

  • Vad kan just du erbjuda kommunen?
  • Hur vill du fördjupa ert konstnärliga arbete under året och vad behöver ni för förutsättningar?
  • Vad har du för erfarenhet av att arbeta med inkluderande arbetssätt?
  • Vilken erfarenhet har du av att arbeta med målgrupperna barn, unga och äldre i en kombination eller var och en för sig?
  • Exempel på tidigare samarbeten och samverkan med kommuner och kommuninvånare.
  • Kontaktuppgifter – namn, adress, telefon, e-post och organisationsnummer.
  • CV:n för dig/er som söker innehållande relevant erfarenhet och referenser.

Ansökan ska vara oss tillhanda via mail, senast den 12 november.

Projektets urvalsgrupp utser residenstagaren. Intervjuer kommer att hållas på plats i Österbymo-Ydre den 30 november, så om du blir kallad till intervju förväntas du avsätta tid till resa och intervju denna dag.

För ansökan och mer information:


Kontakt

Anna LjungDansutvecklareEnheten för kultur

Projektets urvalsgrupp består av representanter för Ydre kommun och Dans i Öst/Region Östergötland.

Om KOKO kommunkoreograf

Region Stockholm startade KOKO Kommunkoreograf 2016 har sedan dess genomförts i ett antal kommuner i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne, Halland och Kalmar.

KOKO kommunkoreograf är en unik möjlighet för invånarna i en kommun att möta danskonst, på oväntade platser och i nya sammanhang. Det ger även en grupp danskonstnärer inspiration och utmaning att under ett ettårigt dansresidens sprida och förmedla dansupplevelser som varar länge. Kommunkoreograferna ger kommunen danskonst som berör, gör skillnad, skapar möten, är mobil i sin form och som ger avtryck under lång tid efter projektet. Det handlar om mötet mellan de som bott länge eller är nya medborgare i staden – unga som äldre.

Genom ett utåtriktat arbete i stor skala med danskonst, skapande och upplevelser får alla möjlighet att ta del av dansens kraft och uttryck. Mötet mellan danskonstnärer och kommun öppnar upp för nya sätt att uppleva, samarbeta och utvecklas, både som kommun och danskonstnär.

Kontakt

Anna LjungDansutvecklareEnheten för kultur