regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Möten i dansen

Dansresidens - Valdemarsvik 2024

Är du nyfiken på vad mötet mellan dig som konstnär, en unik plats och dess invånare kan generera? Är inkludering och engagemang viktiga konstnärliga drivkrafter för dig?

Möten i Dansen är en projektform som fördjupar och befäster kunskapen och erfarenheten av dans på en plats, genom mötet mellan professionellt konstnärskap, lokalt arrangörskap, den unika platsen och dess invånare. Formen stärker kommuner och arrangörer som har ett brett dansintresse för att skapa långsiktighet. I Möten i dansen ska det finnas utbyte av erfarenheter så att ny kunskap utvecklas om vad dagens dans är och kan vara samtidigt som det ska ge möjlighet att utveckla metoderna för konstnärligt skapande och arrangörskap.

Möten i Dansens mål är att:

 • De professionella danskonstnärerna, de lokala arrangörerna och invånarna ska mötas
 • De lokala arrangörerna ska stärkas i sitt arrangörskap
 • Professionella dansaktörer ska ges möjlighet att arbeta med konstnärlig utveckling

Möten i Dansen har tidigare ägt rum i Vadstena, Motala och Klockaretorpet/Norrköping. Nu har turen kommit till Valdemarsvik!

Valdemarsvik - en pärla vid östgötska kusten

Valdemarsvik är en skärgårdskommun i Östergötland, bestående av områdena Ringarum, Gusum, Gryt, Tryserum-Östra Ed och centralorten Valdemarsvik, vackert beläget vid djupet av östra Sveriges enda fjord.

Naturen här är mångfacetterad. Från skärgård med såväl gammal som ny bebyggelse och orörda öar till skog och jordbruksmark i ett kuperat landskap med några större och många mindre gårdar, små sjöar och spår efter gruvbrytning. Vandringsleder och cykelvägar tar dig till de mest fantastiska utsiktsplatserna och den vackra skärgården med sin arkipelag bjuder in till båtliv, bad och fiske.

Kommunens omfattande yta och förhållandevis lilla invånarantal skapar en dynamik i samhällets gemenskap. Här finns rymd att andas, utrymme att utforska och samtidigt en stark känsla av närhet och samhörighet - det stora i det lilla! Det går ofta smidigt att hitta rätt person för att lösa praktiska problem. I Valdemarsvik säger vi hej till varandra och människor är nyfikna och vill lära känna sina grannar och besökare, även om det till början ibland finns en rädsla för det nya och okända. Atmosfären färgas av människor med ett stort engagemang för att utveckla och skapa ett bättre samhälle, vilket bl. a märks i det rika föreningslivet.

Historiskt sett har Valdemarsvik gått igenom en utveckling från bonde- och fiskesamhälle till industri. Denna resa har format identiteten och präglar kulturen i området. Nedläggningen av industrier har medfört att befolkningen minskar i antal och blir äldre. Liksom flera glesbygdskommuner tog Valdemarsvik under 1990-talets och 2010-talets stora flyktingströmmar till Sverige emot många asylsökande. De flesta har nu flyttat men några av dem som fått uppehållstillstånd och även medborgarskap finns kvar. Idag är det turism och sommarboendes hantverkarbehov som bidrar till en hel del av inkomsterna och gör att kommunen blir betydligt livligare sommartid.

Residensperiod: Start tidig vår 2024 och året ut.

Vad erbjuder residenset?

I residenset har du i perioder Valdemarsvik som din arbetsplats och därmed tillgång till lokaler att vara verksam i, platser för möten med publik och invånare samt stöttning från en regional dansutvecklare/projektledare.

Residenstagaren förväntas arbeta med invånare, deltagare och publik t.ex. genom kunskaps-/erfarenhetsutbyte, referensgrupper, workshops, öppna repetitioner, work-in-progress och evenemang. De lokala arrangörerna blir samarbetspartners och medverkar i de öppna och publika sammanhangen av den konstnärliga processen. I övrigt samverkar du med Valdemarsviks kommun, Valdemarsviks Riksteaterförening, Hållplats konst- och kulturförening, projektledaren för Möten i Dansen, Dans i Öst/Region Östergötland och Riksteatern Östergötland.

Slutlig budget fastställs i samarbete med projektledningen efter att residenstagaren inkommit med plan och budget som ska täcka lön, traktamente, produktionsmedel, resor och logi för 2024.

Vem söker vi?

 • Du/ni ska ha professionell erfarenhet av att arbeta med dans samt vara verksam i Sverige.
 • Du/ni är intresserade av mötet med andra människor, som kanske saknar erfarenhet av dans, och kunna engagera och entusiasmera dem samt vill skapa tillsammans med andra.
 • Du/ni är er egen arbetsgivare och innehar F-skattsedel.
 • Du/någon av er i gruppen måste ha B-körkort.

Ansökan

Vi vill att din ansökan, om max två A4, ska innehålla följande:

 • Idé för residenset utifrån Valdemarsviks anda, styrkor och möjligheter.
 • En beskrivning av hur du/ni vill arbeta med residenset?
 • Idéer utifrån aktiviteter och eventuellt slutresultat.
 • Vilka målgrupper är du/ni intresserade av att arbeta tillsammans med?
 • Hur kan dansen fördjupas och befästas ytterligare genom mötet mellan professionellt konstnärskap, lokalt arrangörskap samt en plats och dess invånare?
 • Beskrivning av din erfarenhet av att inkludera, engagera och involvera olika grupper
 • Exempel på tidigare samarbeten och samverkan med arrangörer och invånare i en kommun.

Ansökan ska, via mail, vara oss tillhanda, senast den 1 oktober. Projektets styrgrupp utser residenstagaren. Intervjuer kommer att hållas på plats i Valdemarsvik, den 18-19 oktober.

Ansökan skickas till:

Kontakt

Jessica Rezko Cirkus- och dansutvecklareEnheten för kultur

Projektägare och urvalsgrupp

Projektägare för Möten i Dansen är Dans i Öst/Region Östergötland och Riksteatern Östergötland.

Projektets urvalsgrupp består av representanter för Valdemarsviks kommun, Valdemarsviks Riksteaterförening, Hållplats konst- och kulturförening och Dans i Öst/Region Östergötland.

Kontakt

Jessica Rezko Cirkus- och dansutvecklareEnheten för kultur