regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Uppskjuten publicering av revideringen av den europeiska läkemedelslagstiftningen

  Publiceringen av den efterlängtade revideringen av Europeiska läkemedelslagstiftningen har skjutits upp för tredje gången i år av EU-kommissionen. Senaste publiceringsdatumet 29 mars har ändrats och vi kan nu förvänta oss att revideringen ytterligare gånger kan blir framflyttat under våren. Flera uttrycker nu sin besvikelse och uppmanar EU-kommissionen att snabba på.
  Aktuellt
 • Ny subkommitté i Europaparlamentet för folkhälsa

  Underkommittén för folkhälsa kommer att behandla program och särskilda åtgärder inom området folkhälsa, kosmetiska produkter, europeiska läkemedel samt förebyggande och kontroll av sjukdomar. Kommittén, som röstades igenom 14 februari Under Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) kommer hålla sitt första möte den 20 april i Stratsborg.
  Aktuellt
 • Evenemang för bättre psykisk hälsa i EU – en övergripande strategi för psykisk hälsa

  Den 21 april anordnar EU-kommissionen ett online-evenemang för att samla in konkreta idéer om åtgärder för bättre psykisk hälsa för att stödja EU-kommissionens arbete med en övergripande strategi mot psykisk ohälsa. EU-kommissionen planerar att lägga fram strategin under 2023. Kommissionen hämtar fortfarande in idéer från intressenter och ett öppet möte kommer hållas online den 21 april.
  Aktuellt
 • Överenskommelse nådd för utveckling av infrastruktur för alternativa bränslen

  Den 28 mars 2023 nådde Europaparlamentet och Europeiska unionens råd en informell politisk överenskommelse som inkluderar obligatoriska nationella mål för att stärka initiativen för mer tillgänglig laddningsinfrastruktur och vätgastankning. Initiativet ska enligt kommissionen stärka ambitionerna för klimatneutral transport och bidra till målet om att minska nettoutsläppet av växthusgaser med minst 55 % till 2030, jämfört med 1990 års nivåer.
  Aktuellt
 • Förslag om konsumentskydd presenterades av den europeiska kommissionen den 22 mars

  Förslaget, som presenteras i ljuset av den gröna omställningen, ämnar att understödja hållbara inköpsval samt sätta stopp för greenwashing , eller grönmålning, det vill säga att marknadsföra en produkt eller tjänst som mer hållbar än vad den egentligen är. Med initiativet vill man ge incitament för en grönare handel, vilket kommissionen menar både ska bistå likväl konsumenter med garantier som företag vilka kan belönas av ökad försäljning av hållbara produkter.
  Aktuellt
 • CPMR:s arbetsgrupp för sammanhållningspolitik anordnade möte i Linköping mellan 22-23 mars

  Den 22-23 mars stod Region Östergötland värd för det internationella nätverket CPMR:s (Conference of Peripheral Maritime Regions) konferens på Konsert & Kongress i Linköping där temat var framtidens sammanhållningspolitik. Under dessa dagar samlades regionala representanter från olika delar av Europa för att ta diskutera frågan.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Ändring av förordningarna när det gäller övergångsbestämmelser av medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik träder i kraft

  Förordning om ändring av övergångsbestämmelserna för vissa medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik har nu publicerats och trätt i kraft.
  Aktuellt
 • Sammanhållningsalliansen vill vara med och forma framtiden för EU:s regionalpolitik

  De viktigaste utmaningarna och de framtida målen för EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken, var huvudfokus på det första högnivåmötet som anordnades av sammanhållningsalliansen den 16 mars. Den EU-omfattande koalitionen förespråkar en starkare framtida sammanhållningspolitik med fokus på att minska utvecklingsluckorna i den gröna och digitala omställningen.
  Aktuellt
 • Konferens och prisutdelning i Östersjöregionen för innovation inom hälso- och sjukvård

  Ansökningsperioden för årets Baltic Sea Region Health Innovation Award (BSR HIA) är öppen nu för alla nystartade företag i Östersjöregionen och Irland. Ansökan är öppen för att få delta i en tävling med projekt i Östersjösamarbetet för innovation inom hälso- och sjukvård.
  Aktuellt
 • European Hydrogen Bank: EU-kommissionens storsatsning i europeisk förnybar vätgas

  Den europeiska vätgasbanken – European Hydrogen Bank (EHB) – presenterades den 16 mars som en del av Net-Zero Industry Act som släpptes samma dag. Syftet med vätgasbanken är att stimulera och stötta investeringar i hållbar vätgasproduktion, vilket den europeiska kommissionen menar kommer stödja ambitionerna att stoppa importen av ryska fossila bränslen samt att uppnå klimatneutralitet till år 2050.
  Aktuellt
 • Europeiska kommissionen presenterar förordning och meddelande om råvaror av avgörande betydelse

  Den 16 mars 2023 presenterade den europeiska kommissionen ett förslag till ett nytt rättsligt instrument för att främja säker och hållbar tillgång till kritiska råvaror i EU. Detta föreslås uppnås med hjälp av en samling omfattande åtgärder för råvaror av avgörande betydelse för EU:s gröna och digitala omställning.
  Aktuellt
 • EU:s rättsakt om nettonollindustri

  EU-kommissionen presenterade den 16 mars 2023 ett flertal nya delar i det stora industripaketet, som kan ses som ett svar på amerikanska IRA (Inflation Reduction Act). EU:s rättsakt om nettonollindustri, en del av paketet, syftar till att öka EU:s tillverkning av viktig koldioxidneutral teknik eller nettonollteknik för att säkerställa säkra, hållbara och konkurrenskraftiga leveranskedjor för grön energi i syfte att uppnå EU:s klimat- och energiambitioner.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Sammanhållningsallians och ny högnivågrupp kommer diskutera sammanhållningspolitikens framtid post-2027

  Debatten om framtidens sammanhållningspolitik post-2027 är i full gång i Bryssel. Flera rapporter från bland annat EU-kommissionen och Europeiska revisionsrätten har publicerats gällande framtidens sammanhållningspolitik i EU. Två sammanslutningar i EU kommer specialisera sig på frågorna kring framtidens sammanhållningspolitik; Sammanhållningsalliansen (Cohesion alliance) och EU-kommissionens högnivågrupp om framtidens sammanhållningspolitik.
  Aktuellt
 • Kommande riktlinjedebatt om EU-kommissionens lagförslag gällande avgifter från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

  Förslaget är en del i den pågående revideringen av EU:s läkemedelslagstiftning och handlar om att man vill justera de avgifter som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) tar ut vid bedömning av ett läkemedels eventuella godkännande.
  Aktuellt
 • Kartläggning av Missions-utlysningar från Horizon Europe

  Vi har senaste tiden kollat mer på Missions-utlysningar. EU Missions, eller uppdragsområden, är en del av forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe för åren 2021-2027. För att ge en överblick av de mest aktuella uppdragen för Östergötland följer därför en kartläggning.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar förslag om reform av elmarknaden

  Den 14 mars 2023 presenterade EU-kommissionen en reform om utformningen av EU:s elmarknad. Reformen ingår i industriplanen för den gröna given, och syftar till att öka konkurrenskraften i en europeisk hållbar industri samt påskynda omställningen till klimatneutralitet.
  Aktuellt
 • Anmälan öppen för att delta som partner på Europeiska veckan för regioner och städer 9-12 oktober 2023

  Den 10-12 oktober hålls den europeiska veckan för regioner och städer 2023. Varje år hålls eventet med nytt fokus och nya prioriteringar. Eventet är det största årliga Brysselbaserade evenemanget tillägnat regional- och lokalpolitisk. Deadline för att anmäla sig som partner är den 11 april.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Rådsrekommendation om stärkt social dialog i EU

  Kommissionen har lagt fram ett förslag till rådsrekommendation om stärkt social dialog, som ämnar att stödja social dialog och kollektivavtalsförhandlingar i EU:s medlemsländer. Utöver en rådsrekommendation presenterades ett meddelande om att stärka den sociala dialogen också på europeisk nivå.
  Aktuellt
 • Nytt ramverk kring drivmedel på paus

  Ett lagförslag som förväntades röstas igenom i veckan, med förbud mot försäljning av nya koldioxidutsläppande bilar från 2035, blockeras av bland andra Tyskland, som vill införa undantag i lagen. Lagstiftningsprocessen väntas ta längre tid för omförhandling.
  Aktuellt
 • Region Östergötlands prioriterade hälso- och sjukvårds frågor 2023

  Utifrån Region Östergötlands årsöversikt sammanfattas några av Regionens högst prioriterade bevakningsfrågor i EU inom hälso- och sjukvården. Det europeiska hälsodataområdet, revideringen av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning och hållbarhet är några av dem största EU frågorna inom hälso- och sjukvården 2023.
  Aktuellt
 • SKR:s prioriterade EU-frågor 2023

  I slutet av januari presenterade SKR sina prioriterade EU-frågor för 2023. SKR:s prioriterade EU-frågor är de frågor som har stor politisk och ekonomisk betydelse för Sveriges kommuner och regioner. För året 2023 har SKR pekat ut åtta prioriterade frågor.
  Aktuellt
 • Europeiska regionkommitténs intressegrupp för hälsa i möte om prioriterade hälso-och sjukvårdsfrågor 2023.

  Den 9 februari hade den interregional intressegrupp för hälsa inom Europeiska regionkommittén ett möte. Under mötet kom representanterna överens om vilka hälso-sjukvårdsfrågor de ska fokusera på under 2023; Europeiska hälsodataområdet (EHDS), revideringen av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning samt digital, grön och hållbar hälso-och sjukvård.
  Aktuellt
 • Sammanställning av utlysningar 2023 från EU:s Interreg-program: Central Baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europa

  Programperioden för EU:s Interreg-program 2021-2027 är igång och flera utlysningar från EU:s Interreg program är nu öppna. Här hittar du information om pågående och kommande utlysningar som är på gång inom Interreg-programmen Central Baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europa.
  Aktuellt
 • Nytt förslag om förbud som vill stoppa tillverkning och försäljning av PFAS-kemikalier

  I förslaget som Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) offentliggjorde den 7 februari föreslår ECHA med stöd av den svenska Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder att all tillverkning och försäljning av PFAS förbjuds. Förslaget innebär begränsningen av cirka 10 000 olika polyfluoralkylsubstanser (PFAS).
  Aktuellt
 • Publicering av de svenska regionernas prioriteringar i en video om den europeiska läkemedelslagstiftningen

  Sveriges regioner och SKR presenterar nu en gemensam video om den pågående revideringen av europeiska läkemedelslagstiftningen. Europeiska läkemedelslagstiftningen påverkar svensk hälso-och sjukvård på många sätt, bland annat tillgången till effektiva, säkra och rimligt prissatta läkemedel. I filmen som ni kan se nedan förmedlas regionernas huvudbudskap.
  Aktuellt
 • European Tourism Day 2023

  Snart öppnar anmälan för European Tourism Day. Den 5 maj 2023 går detta event av stapeln som både kommer hållas på plats i Bryssel och kunna följas online.
  Aktuellt
 • RISE och EIT inleder samarbete till stöd för kultursektorn

  I veckan undertecknade svenska forskningsinstitutet RISE och EIT ett samarbetsavtal till stöd för kultursektorn och dess industrier. Samarbetet omfattar bland annat en europeisk agenda som ska främja samhällsomvandling med hjälp av design.
  Aktuellt
 • Förslag om krav på körkort för att få köra A-traktor lades fram 1 mars

  EU-kommissionen vill skärpa kraven för att få köra A-traktor i Sverige. Detta gav EU-kommissionären med ansvar för transporter och trafiksäkerhet, Adina Vălean, besked om redan tidigare i veckan. Nu har förslagen om uppdaterade krav på körkort och bättre gränsöverskridande tillämpning av vägtrafikregler lagts fram.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt