regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Ansökan öppen för Nya Europeiska Bauhaus-priserna

  Nu har ansökningen till New European Bauhauspriserna öppnat vilket är en prisutdelning för att belöna projekt inom New European Bauhaus. Priserna lyfter fram totalt 15 projekt, idéer och koncept som inspirerar utvecklingen av initiativet och belönas med upp till 30 000 euro vardera. Sista datum för att skicka in ansökningar till prisutdelning är den 31 januari 2023.
  Aktuellt
 • Kartläggning av klimatpaketet Fitfor55

  Det är mycket som händer när det kommer en ny klimatlagstiftning på EU-nivå. För att få en tydligare överblick av EU:s stora klimatpaket har vi på EU-kontoret skapat en kartläggning av var de olika lagförslagen inom Fitfor55 befinner sig i lagföringsprocessen.
  Aktuellt
 • Slutsatser om sammanhållningspolitiken

  I ministerrådets slutsatser om sammanhållningspolitiken som presenterades den 22 november belyser man politikens betydelse för att främja regional utveckling, kommande utmaningar och vikten av lokala och regionala skillnader vid utformande av politiken.
  Aktuellt
 • Sveriges prioriteringar inför ordförandeskapet i ministerrådet presenterade

  Säkerhet, resiliens, välstånd och rättsstatsprincipen är Sveriges prioriteringar under det kommande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. I samband med Ulf Kristerssons presentation av prioriteringarna lanserades även ordförandeskapets arbetsprogram.
  Aktuellt
 • Evenemang om ett Nytt Europeiskt Bauhaus

  Evenemanget Into the Woods ägde rum i Finland nyligen med fokus på EU-initiativet ett Nytt Europeiskt Bauhaus. Under evenemanget lanserades nya spännande aktiviteter inom initiativet med fokus på hållbart byggande.
  Aktuellt
 • Arbetsprogrammet för Horisont Europa 2023-2024

  EU-kommissionen har presenterat ny information om vilka satsningar inom forskning och innovation som kommer göras under år 2023-2024 genom att släppa utkastet på arbetsprogrammet för Horisont Europa.
  Aktuellt
 • Nytt lagförslag om paketeringsregler inom EU

  EU-kommissionen har presenterat nya regler gällande paketering för att minska andelen avfall. De nya reglerna innebär förbud på överflödig paketering och ställer krav på att viss paketering ska vara möjlig att återanvända.
  Aktuellt
 • EU:s strategi för global hälsa

  EU-kommissionen har antagit en ny global hälsostrategi som sätter nya prioriteringar i arbetet med att förhindra framtida pandemier och utarbeta ett mer motståndskraftigt globalt hälso- och sjukvårdsystem. Strategin utgör EU:s agenda på hälsoområdet globalt för de närmaste tio åren och presenterar unionens ambition som en ledande aktör för bättre hälsa.
  Aktuellt