regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ökat deltagande för regional och lokal nivå inför 28:e klimatkonferensen (COP28)

EU:s ministerråd godkände slutsatser den 17 oktober som kommer att tjäna som en del av EU:s allmänna förhandlingsposition inför COP28, som hålls i Dubai den 30 november-12 december. Det innebär ett erkännande av regionala och lokala aktörers ledarskap när det gäller att påskynda och bredda klimatåtgärderna.

Inför den 28:e klimatkonferensen (COP28) i FN, antog Europeiska regionkommittén (ReK) rekommendationer för COP28 som stödjer ett ökat deltagande av lokala och regionala myndigheter. Denna rekommendation har nu godkänts av EU:s ministerråd och kommer att utgöra en del av EU:s allmänna förhandlingsposition vid COP28. Städer och regioner bedöms spela en viktig roll för att påskynda och utvidga klimatåtgärder. Ett ökat deltagande bedöms utgöra ett avgörande steg och ReK varnar för att alla förseningar i genomförandet av effektiva begränsnings- och anpassningsåtgärder i partnerskap med lokala och regionala myndigheter ytterligare kommer att förstärka klimatriskerna.

För att säkerställa framgångsrik samverkan föreslår ReK att det inom EU inrättas strukturer som möjliggör regelbunden dialog och handlingsplanering mellan alla nivåer, EU, nationell och lokal samt regional nivå. Detta menar ReK kommer att hjälpa till att uppnå gemensamma mål och säkerställa en rättvis övergång till en klimatsmart framtid. De efterlyser också direkt tillgång till klimatfinansiering för lokala och regionala myndigheter. I sammanhanget lyfter de fram behovet av att koppla klimatarbetet till biologisk mångfald och hållbar utveckling samt att stärka kopplingarna mellan dessa områden. ReK välkomnar även att COP28 inkluderar lokala klimatprioriteringar och bidrag i konferensens program.

Europeiska regionkommittens hemsida Länk till annan webbplats. finns mer information om godkännandet.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan