regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Naturkompaniet delar ut flera upprustningsmiljoner till svenska vandringsleder - Östgötaleden en av dem

Komposttoalett vid en av rastplatserna längs Östgötaleden.

Ett ökat intresse för vandring i kombination med bristande underhåll har resulterat i slitage på svenska vandringsleder. Nu väljer friluftsföretaget Naturkompaniet att sponsra utvalda spår med totalt 3,5 öronmärkta miljoner för upprustning och reparation, däribland Östgötaleden.

Initiativet heter Naturbonusen och har stöttat natur- och miljöprojekt med totalt 27 miljoner kronor sedan starten 2011.

Många av Sveriges vandringsleder har länge varit i behov av upprustning, något som framkommit i flera rapporter och diskussioner bland politiker, friluftsentusiaster och naturvårdare. Fler vandrare och brist på resurser för underhåll har lett till erosion, skador på känsliga naturmiljöer och ekosystem samt minskad tillgänglighet. Nu delar Naturkompaniet ut 3,5 miljoner kronor för upprustning av några av Sveriges mest välbesökta vandringsleder, pengar som kommer från försäljningen genom kundklubben 365.

Det är otroligt kul att fler vill upptäcka vår fina svenska natur, samtidigt ställer det krav på bättre underhåll av våra mest populära vandringsleder. Därför känns det självklart att ge årets Naturbonus till några av de rutter som är i störst behov av resurser, säger Henrik Hoffman, vd för Naturkompaniet.

Östgötaleden är en av dem som valts ut att få stöttning.

Vi är oerhört glada och tacksamma över tilldelningen av Naturbonusen. Det innebär att vi tillsammans med våra kommuner kan fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra Östgötaledens dryga 150 mil. Genom att stärka upp etapperna med fler vindskydd, rastplatser och komposttoaletter tillgängliggör vi leden och skapar förutsättningar för att fler vill och kan nyttja leden på ett hållbart sätt, säger Per Larsson, ordförande Regionutvecklingsnämnden beredning kultur och friluftsliv.

Okunskap bidragande faktor till förslitningar

Med fler nybörjare ute på de svenska vandringslederna ökar obetänksamma beteenden som att lämna efter sig engångstält och annat skräp i naturen, eller brott mot regelboken vad gäller hur man eldar eller bajsar i det fria.

Med många ovana vandrare behövs en ökad kunskap om hur man beter sig när man är ute i naturen, blir vi bättre på att ta hand om vandringslederna kan vi minska samhällets kostnader för underhållet, fortsätter Henrik Hoffman

Fem tips om hur värna om naturen vid vandring:

  1. Håll dig till markerade stigar: Genom att hålla dig till de markerade stigarna minskar du risken för att skada den känsliga naturen och bidrar till att bevara ledens kvalitet.
  2. Ta med allt skräp hem: Se till att inte lämna något skräp efter dig. Packa ner allt du tog med dig ut och lämna naturen som du fann den.
  3. Respektera djur och växter: Stör inte djurlivet och undvik att plocka blommor eller växter. Naturen är hem för många arter som vi behöver skyddas.
  4. Bajsa enligt regelboken: Ta med en spade och gräv en ordentlig grop när du behöver göra nummer två. Täck sedan gropen med stenar.
  5. Elda enligt regelboken: Använd en fast grillplats, eller välj grus eller sand som underlag. Håll koll på elden och släck den helt innan du lämnar. Krafsa lite i askan för att se så att det inte finns någon glöd kvar.

Om Naturbonusen

Sedan 2011 går en del av Naturkompaniets intäkter från kundklubben 365 till utvalda organisationer inom miljö, naturskydd och friluftsliv. Hittills har mer än 27 miljoner kronor delats ut. https://www.naturkompaniet.se/naturbonusen/ Länk till annan webbplats.

Om Naturkompaniet

Naturkompaniet består idag av 42 friluftsbutiker i Sverige och Norge. Företagets vision är att främja friluftsliv och hälsa genom att tillhandahålla utrustning som underlättar och berikar friluftsliv.

Om Östgötaleden

Östgötaleden är ett ledsystem på drygt 150 mil som löper genom hela Östergötland. Region Östergötland är huvudman och samordnar arbetet med leden. Kommunerna ansvarar för sina respektive sträckor.

Kontakt

Marie LandhStrategEnheten för näringslivsutveckling