regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Förslag till nytt skärgårdsprogram för Östergötland och Kalmar län

Region Östergötland har tillsammans med Region Kalmar län tagit fram förslag till Skärgårdsprogram för Östergötland och Kalmar län.

Det nya programmet är en revidering av Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård för Östergötland och norra Småland. Revideringen pågår 2023-2025

Skärgårdsprogrammet är en digital handling som består av ett kunskapsunderlag med tillhörande webbkarta som lägger grunden för Skärgårdsprogrammet och dess utvecklingsförslag. Skärgårdsprogrammet återfinns via följande länk: Skärgårdprogram Länk till annan webbplats.

Skärgårdsprogrammet strävar efter att ge en fördjupad förståelse samt att skapa samsyn kring kustens och skärgårdens förutsättningar och behov, från Norrköping i norr till Mönsterås i söder. Det fungerar som ett planeringsunderlag som beskriver de faktiska förhållandena för kust och skärgård samt presenterar förslag till utveckling inom regionernas ansvarsområden. Utvecklingsförslagen ska bidra till en skärgård där det finns förutsättningar att bo, leva och bedriva verksamhet året runt, ändamålsenlig infrastruktur och transporter samt att skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden utvecklas och tas tillvara i samverkan med lokala aktörer. Vidare är syftet är att ge vägledning vid beslutsfattande samt vid fördelning av ekonomiska resurser som rör kust och skärgård inom Östergötland och norra Kalmar län.

Sista dag att lämna yttranden är den 15 oktober 2024.

  • Aktörer som är verksamma i Östergötlands län lämna yttranden via e-post skargard@regionostergotland.se. Märk yttrandet med diarienummer RÖ 2021/5976

Kontakt

Anna KarlinSkärgårdsutvecklareEnheten för regional planering