regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Företagsjouren hjälper när det krisar

Kvinna och man sitter på var sida om ett bord med dataskärmar.

Många företagare kämpar i ensamhet när bolaget går dåligt. Men det finns hjälp att få. Företagsjouren i Region Östergötland har hjälpt 350 krisande företag sedan starten 2014.

– Många fler är i behov av hjälp och hjälpen är bara ett telefonsamtal bort, säger Ingela Gullstrand, företagsrådgivare.

Verksamheten har ett mål: att rädda arbetstillfällen. Företagsjouren erbjuder kostnadsfri hjälp till små och medelstora företag i akut kris. Det kan handla om ekonomiska problem, tvister, sjukdom, bolagsförsäljningar eller andra problem. Allra vanligast är att företaget inte kan betala sina fakturor eller skatter.

Stödet kan bestå av olika delar, från att vara en samtalspartner och kontaktförmedlare till konkreta handlingsplaner. I de flesta fall leder insatserna till att arbetstillfällen kan räddas. Ett ärende registreras med antal anställda vid uppdragets början och vid uppdragets slut. Nära 90 procent av företagen som får stöd lever vidare.

Antalet ärenden skiftar liksom graden av insatser. För närvarande hjälper Företagsjouren ett tiotal företag, varav några tillkommit efter nyår.

Behoven väntas öka under 2024, bland annat eftersom de anstånd som Skatteverket beviljade under pandemin löper ut.

Uppmaning till företag

Ingela Gullstrand menar att Företagsjouren skulle kunna ta emot fler ärenden och uppmanar företag i kris att söka hjälp.

– Bakom varje företag som går dåligt, finns en företagare som mår dåligt. Man kanske inte vet om att det finns hjälp, eller vill lösa problemen på egen hand och tänker att vi inte kan något om just den branschen. Men vi kan branscherna och vi kan ge hjälp, säger Ingela Gullstrand.

Företagaren kan själv kontakta Ingela och hennes kollega Kjell Selhag direkt. Även banker, kommunernas näringslivsavdelningar, redovisningskonsulter och andra aktörer som möter företagare, kan förmedla kontakt.

En vårdlots är sedan ett par år knuten till verksamheten. Vårdlotsen fungerar som en kontaktväg in till vården och kan bidra till att fånga upp patienter, där ett krisande företag blivit en del av sjukdomen.

Text: Maria Hedberg

Fakta om Företagsjouren

  • Företagsjouren hjälper små och medelstora företag (upp till 250 anställda) som befinner sig i akut kris.
  • Under 2023 registrerades 41 företag med sammanlagt 332 arbetstillfällen, varav 253 arbetstillfällen fanns kvar efter avslutade insatser.
  • Företag i samtliga kommuner i Östergötland kan söka hjälp. Tjänsten är kostnadsfri och arbetet sker under tystnadsplikt och sekretess.
  • Företagsjouren är en neutral samtalspartner bemannad av rådgivare med många års erfarenhet av företagande och expertis inom olika områden.
  • Företagsjouren ägs av Region Östergötland och är en del av East Sweden Business Region.

Mer information om Företagsjouren