regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Bred samverkan om konstnärlig utbildning för unga med funktionsnedsättning i Östergötland

Snart kan en utbildning inom olika konstformer för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, bli verklighet i Östergötland. Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun har gjort en gemensam överenskommelse om att stötta arvsfondsprojektet ”Scenen är mitt liv!”.

Bakom initiativet står Funktionsrätt Östergötland i samverkan med föreningen Kulturcentrum Öst som har beviljats drygt 10,2 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden. Syftet är att utveckla en tvåårig konstnärlig utbildning på heltid, för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten kommer vara placerad i Linköping, men studenter från hela Östergötland välkomnas.

– Många i den här gruppen står utan sysselsättning och ytterst få utbildar sig vidare. Det måste vi ändra på. Därför startar vi den här utbildningen som kan skapa fler valmöjligheter och främja mångfald, inkludering och tillgänglighet, säger Agneta Lindqvist, ordförande i Funktionsrätt Östergötland.

Planen är att verksamheten efter projekttiden ska drivas vidare av föreningen Kulturcentrum Öst, i samverkan med Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun.

– Skapandet av ett kulturcentrum för unga med funktionsnedsättning är en unik möjlighet för individen att utveckla sin kulturella och konstnärliga kompetens och bidra till länets kulturliv. Verksamheten ligger helt i linje med Region Östergötlands kulturplan och uppdrag, säger Per Larsson (KD), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

– Den här målgruppen har inte så många möjligheter till sysselsättning och utbildning idag. Genom den här satsningen kan vi ge dem en valmöjlighet som inte enbart kommer vara utvecklande för dem utan för hela länet. Med den här kvalificerade utbildningen kan vi ta tillvara på deras kompetenser samtidigt som vi stärker och utvecklar kulturlivet för alla, säger Patrik Palm (M), kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun.

– Det här är ett projekt som tydligt visar på styrkan i bred samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer. Det arbete vi gjort tillsammans har nu resulterat i att vi får en ny utbildning på plats för en målgrupp som tidigare stått utan möjlighet till eftergymnasiala studier inom kulturområdet i Östergötland. Vi är så klart extra glada att platsen är Linköping och hälsar studenter från hela Östergötland välkomna hit, säger Lotta Bäckman (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande i Linköping.

Modellen som utvecklas ska även kunna spridas till andra delar av landet. Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner har efter projekttidens avslut intentionen att fortsatt finansiera verksamheten.

Läs mer om projektet här Länk till annan webbplats.

Text: kommunikationsenheten