regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Statistik om befolkningen i ny tappning

Hur mår befolkningen i Östergötland? De som vill veta, kan använda tjänsten Status Östergötland. Den finns nu i en ny version med ännu mer information om invånarnas hälsa och livsstil. Till exempel går det att se statistik om ungdomar fördelat på enskilda skolor. 

Informationen kommer dels från enkäterna Riktade samtal, Hälsa på lika villkor samt Om mig, dels från Statistiska centralbyråns register.

Redan på startsidan visas nu vilka uppgifter som finns och i vilken datakälla uppgiften finns. Fler registervariabler är tillagda, till exempel tätort. För ungdomsenkäten Om mig har det tidigare bara gått att se statistik fördelat på hemkommun. Nu kan Status Östergötland även visa information fördelat på skolkommun och på skola.

Tjänsten kan användas av bland andra tjänstepersoner inom kommun och region, skolpersonal och förtroendevalda.

Status Östergötland lanserades 16 december 2016 och används inom Region Östergötland och länets kommuner för att ta fram statistiskt underlag för befolkningens hälsa. Det går både att se utvecklingen i Östergötland eller jämföra olika kommuner i länet, för olika år och fördelat på exempelvis kön och ålder.

Länk till tjänsten och mer information om Status Östergötland.