regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Start för nya regionala utvecklingsprojekt

Cirkulära flöden, energieffektivisering och digital kompetens är teman för några av de nio regionala utvecklingsprojekt som startar i höst. Att flera projekt har beviljats medel skapar stora möjligheter för att fortsatt driva regionala utvecklingsfrågor och stärka regionen.

Projekten vänder sig i första hand till små och medelstora företag, men berör även offentlig verksamhet och forskning.

Projekten finansieras delvis genom EU:s strukturfonder. Utöver det har Region Östergötland beslutat om att bevilja statliga medel till projekten, inom ramen för regional utveckling. Region Östergötlands stöd möjliggör samlade projektinsatser för totalt 146 miljoner kronor.

– De regionala utvecklingsprojekten bidrar till att göra regionen mer konkurrenskraftig och stärka samhällets omställning för en hållbar utveckling, säger Per Larsson (KD), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Region Östergötland ansvarar för att fyra av de beviljade projekten genomförs i Östergötland:

  • Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län
  • Byggnadslyftet i Östra Mellansverige
  • Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige
  • ELsmarta Östra Mellansverige

Ytterligare fem beviljade östgötska projekt är:

  • Digital kompetens för företagens konkurrenskraft, projektägare Linköpings Science Park
  • HOPE – Home of Printed and Organic Electronics, projektägare Norrköping Science Park
  • Visual Lift 2.0, projektägare Linköpings universitet
  • Regional exportsamverkan - Gränslösa företag, projektägare Almi Företagspartner Östergötland AB
  • Kunskapsbron, projektägare Almi Företagspartner Östergötland AB

Besluten om att tilldela dessa regionala utvecklingsprojekt totalt 18,4 miljoner kronor i statlig finansiering fattades vid regionutvecklingsnämndens sammanträde den 31 maj.

Text: Maria Hedberg

Senast uppdaterad