regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Utlysning Skärblacka – Konst och gestaltad livsmiljö

Utlysningen vänder sig till konstnärer verksamma i Östergötland som vill genomföra ett lokalt förankrat projekt som identifierar hur konstnärliga metoder och medskapande processer kan bidra till att stärka samhällets gemensamma rum.

Pilotprojekt som tar avstamp i Skärblacka

Pilotprojektet är det första i sitt slag i Östergötland och är finansierat med stöd av Region Östergötland. Projektet drivs och utlysningen görs av Norrköpings Konstmuseum och Östergötlands museum.

Inom ramarna för utlysningen bjuds konstnärer in att verka i Skärblacka tillsammans med invånare och lokala aktörer. Vilka perspektiv och sammanhang som blir aktuella beror på de konstnärer som engageras och deras praktik. Konstnärerna ges möjlighet att arbeta självständigt och tillsammans. Projektet avslutas med offentlig presentation och tillfällig konstgestaltning i Skärblacka.

Mer information och ansökan hos Östergötlands museum