regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Utlysning för Affärsutvecklingscheckar öppen till och med 17 mars

Affärsutvecklingscheckar är ett stöd till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Checkarna är på 50 000–250 000 kronor och får motsvara maximalt hälften av kostnaderna för ditt projekt.

Ansökan är öppen till och med den 17 mars.

Läs mer om vilka villkor och regler som gäller för Affärsutvecklingscheckar

Kontakt

Josephine BarrettProjektkoordinatorEnheten för regionala utvecklingsprojekt