regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Busslinjer i Norrköpings kommun återinförs

Nu återinförs busslinjen mellan Vånga och Norrköping och en busslinje mellan Krokek och Åby startas. Det beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden i dag.

Busslinje 482 mellan Vånga och Norrköping och busslinje 432 (delen mellan Krokek och Norrköping via Strandvägen), som tidigare dragits in, kommer att återinföras. För linje 432 blir det ett nytt linjenamn, 421, och en modifierad form.

Busslinje återinförs

Beslutet, som fattades av trafik- och samhällsplaneringsnämnden i dag, innebär att linje 482, med sträckningen Vånga-Skärblacka-Skärblackavägen-Norrköping förs åter till Östgötatrafikens ordinarie utbud. Linjen kommer att köras enligt den tidigare sträckningen med sex dubbelturer varje vardag liksom två dubbelturer på lördagar respektive söndagar.
Det pilotprojekt som Region Östergötland och Norrköpings kommun inledde i höstas, där linjen körts vissa turer riktade till elever i grundskolan och på gymnasiet, kommer att avslutas när den nya busslinjen är återinförd.

Ny busslinje

En ny busslinje, 421, med sträckningen Krokek-Strandvägen-Åby införs också. Den kommer att ansluta till linje 420 i Krokek och till stadstrafiken med linje 11 i Åby för byte till resor till centrala Norrköping. Linjen kommer att köras med sex dubbelturer varje vardag liksom två dubbelturer på lördagar respektive söndagar.
Förändringarna förväntas kunna genomföras i december i år, i samband med att ett tidtabellsskifte görs.
Nämnden beslutade även att utöka Östgötatrafikens ram med sex miljoner kronor per år från och med i år för att finansiera de båda busslinjerna.
Dagens beslut innebär därmed en komplettering i den trafik- och verksamhetsbeställning för Östgötatrafiken 2023-2025 som trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade om i september förra året.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu kan starta de nya busslinjerna som har varit angeläget för många, säger Jan Owe-Larsson (M), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Text: Cecilia Ottosson