regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Lättare att hitta rätt på regionens nya webb

En tydligare struktur som gör det lättare för användarna att hitta rätt. Det är en av förändringarna när Region Östergötland i dag lanserar en ny och modern webbplats som bygger på en ny teknisk plattform.

Region Östergötlands webbplats är en av de viktigaste kanalerna för regionens externa kommunikation. Varje månad har webbplatsen 90 000 unika besökare som på olika sätt söker information om Region Östergötland.

— Webbplatsen är ett viktigt verktyg i regionens övergripande kommunikation, säger Anna Bowall, kommunikationsdirektör. Den ska ge information om Region Östergötland till invånarna, till potentiella medarbetare och till andra viktiga målgrupper. Och då är det viktigt att man enkelt hittar det man ska.

Arbetet har föregåtts av webbplatsundersökningar och analyser av sökhistorik för att ta reda på vad användarna verkligen letar efter. Webbplatsen bygger på en ny teknisk plattform som ger bättre stöd för de krav som ställs enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

För att stärka kommunikationen inom regional utveckling och göra de regionala utvecklingsfrågorna mer tillgängliga för besökarna, samlas det området på en egen domänadress, visuellt sammankopplad och länkad till regionwebben.

— Det ökar våra möjligheter att kommunicera på ett tydligt sätt med de målgrupperna, säger Anna Bowall.

Den externa webbplatsen vänder sig bland annat till potentiella medarbetare, invånare, forskare, medier och aktörer inom regional utveckling, medan information som riktar sig till patienter finns på 1177.se. För att hjälpa patienter att hitta rätt har 1177.se, och länkar dit, lyfts fram tydligare på startsidan.

Ett viktigt syfte med uppdateringen av webbplatsen har också varit att på ett tydligare sätt visa upp regionens styrkeområden och utvecklingssatsningar för besökarna.