regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kommuners behov matchas mot regionens styrkor

Hur kan regionens styrkeområden bidra till att lösa utmaningar i kommunerna? Det har varit fokus för en rad möten mellan Region Östergötland och länets kommuner under hösten. I vår ska träffarna följas upp med workshopar för att vaska fram konkreta behov och förslag på lösningar.

Smart specialisering är en strategisk satsning för att lyfta fram och prioritera starka områden i en region för att stärka konkurrenskraften. Östergötland har fem styrkeområden med framgångsrik forskning och framstående företag, där det finns en tydlig strategi att satsa vidare för att gynna tillväxt, innovation och forskning.

Region Östergötland driver arbetet med smart specialisering och ett led i det arbetet har varit en turné hos länets kommuner under hösten. Niklas Tideklev är ansvarig för arbetet med smart specialisering i Region Östergötland.

Kommunerna i Östergötland är centrala i omställningen mot ett digitaliserat och hållbart välfärdssamhälle. Vi tror att deras utmaningar och behov kan matchas mot de styrkor, kompetenser och erbjudanden som finns i regionen. Därför ville vi träffa dem för att ta reda på om vi kan hitta lösningar på kommunens utmaningar med hjälp av våra styrkeområden.

Region Östergötlands representanter har träffat kommunchefer, digitaliseringschefer och näringslivsansvariga under sina besök. Ibland har också den högsta politiska ledningen varit med samt även representanter från enskilda förvaltningar.

Det har kommit in många spännande behov, som exempelvis visualisering i samhällsbyggnadsprocessen, digitala tjänster i omsorgen och att utnyttja kunskaperna inom bygglogistik i samband med stora byggnationer.

Vi har också diskuterat våra innovationsmiljöer och det erbjudande de har gentemot näringslivet. Många tror att de bara vänder sig till företagen i Linköping och Norrköping, men det är ett regionalt erbjudande som fler företag skulle kunna dra nytta av.

Parallellt med träffarna arrangerades under hösten också en webbinarieserie om digitalisering som riktade sig till kommunerna. Nästa steg blir nu ett antal workshopar under våren för att ytterligare konkretisera kommunernas behov.

Tanken är att vi ska komma fram till konkreta behov och hitta möjligheter till lösningar inom ramen för våra styrkeområden, säger Niklas Tideklev.

Kommunturnén är en del av av projektet SKISS som finansieras av europeiska regionalutvecklingsfonden.

Kontakt

Niklas TideklevStrateg innovation och näringslivEnheten för tillväxt och marknadsföring

Relaterad information

Finansiering