regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Nya projekt stärker konkurrenskraften

En digital hub för framtidens flyg och flygsystem och en testbädd för additiv tillverkning, så kallad 3D-printning. Det är två nya projekt som ska bidra till att stärka regionens konkurrenskraft.

Just nu satsar EU drygt 80 miljarder kronor i cirka 200 digitala centrum runt om i Europa för att stödja företag i deras digitala omvandling. En av dessa så kallade EDIH (European Digital Innovation Hub) är Aero EDIH på Norrköpings science park. Det treåriga projektet ska fungera som en plattform där små och medelstora företag inom flygsektorn kan testa olika digitala tjänster för att öka sin konkurrenskraft eller för att bli klimatsmartare. Syftet är att stötta företagen med teknologier som AI för autonoma flygningar och ruttoptimering, databehandling med höga prestanda (HPC), cybersäkerhet och 5G.

— Östergötland är och har varit en region i framkant av utveckling inom flyg och digital teknik under decennier. Med Aero EDIH stärks ytterligare regionens digitala kompetens inom området, säger Niklas Tideklev, innovationsstrateg i Region Östergötland.

Nytt projekt för additiv tillverkning

Ett av regionens styrkeområden är också avancerade material. Inom innovationsmiljön Innovative Materials Arena (IMA) startar nu projektet 3DAM (3D additiv tillverkning) som ska stärka små och medelstora företags förmåga att använda additiv tillverkning. Additiv tillverkning, så kallad 3D-printning är en teknik där man bygger upp en tredimensionell produkt utifrån en 3D-CAD-modell. Ett sätt att tillverka produkter som har förändrat vårt sätt att designa, tillverka, men också hur vi använder varor och produkter. Projektet genomförs i en unik konstellation med IMA, Linköpings universitet och åtta företag som har spetskompetens inom 3DAM.

— Det här kommer att öka företagens förmåga att utnyttja 3DAM och tillsammans kommer de att utveckla lösningar som förbättrar användning av tekniken, säger Niklas Tideklev.

Båda projekten går i linje med Östergötlands utvecklingsstrategi och strategin för smart specialisering, och finansieras bland annat av Region Östergötland.