regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Fortsatt satsning på Visual Sweden

En utvärdering av satsningen Visual Sweden visar att innovationsmiljön har skapat en imponerande innovationskraft i regionen och har en framskjuten position, både nationellt och internationellt. Satsningen går nu in i nästa fas med fortsatt finansiering från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova och Region Östergötland.

- Utvärderingen är ett kvitto på regionens styrka inom området, säger Carina Malmgren, strateg inom innovation och näringsliv, Region Östergötland.

Smart specialisering

För att lyfta fram och prioritera starka områden, och stärka regionens konkurrenskraft, driver Region Östergötland strategin smart specialisering. Ett av Östergötlands fem definierade styrkeområden är visualisering, simulering och bildanalys. Visual Sweden har uppdraget att fungera som en nod inom området, och nyligen utvärderades det arbetet av Vinnova, som är en av finansiärerna tillsammans med bland andra Region Östergötland.

Utvärderingen visar att Visual Sweden har skapat en imponerande innovationskraft inom visualisering och bildanalys i regionen. Som exempel på det lyfter gruppen fram att Visual Sweden lyckats etablera samarbete med över 100 mindre, medelstora och stora branschföretag i drygt 80 projekt. Men också att Visual Sweden är nationellt och internationellt erkänt och har en framskjuten position, trots sin storlek, jämfört med andra liknande miljöer i Europa.

I utvärderingen konstateras att Visual Sweden har skapat en stark identitet och en struktur för att driva den strategiska och operativa verksamheten. Att medlemsföretagen har ökat visar att aktörerna inom området tycker att stödet och aktiviteterna från Visual Sweden är meningsfulla och relevanta

I utvärderingen lyfter också Vinnova fram att Visual Sweden har blivit en viktig del av ett välfungerande ekosystem för innovation och tillväxt, och att initiativet är centralt i den regionala smarta specialiseringsstrategin. I och med utvärderingen får Visual Sweden fortsatt finansiering från Vinnova och även Region Östergötland har fattat beslut om en fortsatt medfinansiering.

- Vi har en tydlig strategi för smart specialisering i Östergötland, säger Carina Malmgren, och den här utvärderingen visar att den strategin ger resultat.

Relaterad information