regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Statlig samverkansmodell ska stärka Vadstena-Akademien

Region Östergötland vill säkra en mer långsiktig finansiering av Vadstena-Akademien. Därför begär regionutvecklingsnämnden att akademien blir en del av kultursamverkansmodellen och får fortsatt statligt stöd.

Vadstena-Akademien, som funnits sedan 1964, iscensätter varje sommar ovanlig musikdramatik. Det kan handla om både nyskrivna operor och äldre, okända verk som tas fram genom forskningsarbete. Akademien är också pedagogiskt och konstnärligt ansvarig för Vadstena sång- och pianoakademi, som tillhör utbildningsformen konst- och kulturutbildningar.
Vadstena-Akademien får sedan många år kommunalt, regionalt och statligt ekonomisk stöd, men för att bland annat säkra en mer långsiktig finansiering vill regionen att akademien blir en del av kultursamverkansmodellen. I dag beslutade därför regionutvecklingsnämnden att framföra önskemålet till Statens kulturråd och samtidigt äska fortsatt statlig finansiering - som är en förutsättning för att ingå i modellen.

– Vadstena-Akademien har en stor betydelse för Östergötlands kulturella infrastruktur. Genom att lyfta in den i kultursamverkansmodellen stärks förutsättningarna för akademien och för professionella kulturskapare inom scenkonst att fortsätta vara verksamma i länet, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Kulturell mångfald

I nämndens skrivelse till Kulturrådet påpekas också att Vadstena-Akademien spelar en stor roll för samverkan med andra verksamheter lokalt och regionalt, men även nationellt och internationellt. Vidare poängterar nämnden att akademiens uppdrag om att verka för att opera som konstform når ut till länsinvånarna, och bidrar till kulturell mångfald, skulle stärkas genom att ingå i kultursamverkansmodellen.

Kultursamverkansmodellen - som Kulturrådet ansvarar för - innebär att varje region får en samlad summa statliga pengar att fördela till regional kulturverksamhet, inom sju olika områden. I dag ingår drygt 1,3 miljarder kronor i modellen.