Sebastian Sas

Filmutvecklare

Enheten för kultur, Film i öst

E-post: Sebastian.Sas@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-103 30 38