Sara Birgersson

Folkhälsostrateg

Enheten för regional planering

E-post: sara.h.birgersson@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-103 71 81