Petra Nordin

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

Enheten för kultur

E-post: Petra.Nordin@regionostergotland.se

Mobil: 010-103 65 14

Telefon: