Niklas Guss

Digitaliseringsstrateg

Enheten för regional planering

E-post: niklas.guss@regionostergotland.se

Mobil: 072-462 13 11

Telefon: