Maria Ståhl

Strateg

Enheten för samhällsplanering

E-post: maria.a.stahl@regionostergotland.se

Mobil: 072 462 14 03

Telefon: