Lotten Carlsson

Enhetschef

Enheten för regionala utvecklingsprojekt

E-post: Lotten.Carlsson@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-103 65 01