Ingrid Meissl Årebo

Nationell kontaktpunkt, Interreg Central Baltic (National Contact Point)

Enheten för internationell samverkan

E-post: ingrid.meissl.arebo@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-103 77 12