Helena Hansson

Regionplanerare

Enheten för regional planering

E-post: helena.m.hansson@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-103 72 10