Anne Hederén

Strateg: kultur för äldre, natur - och friluftsliv

Enheten för näringslivsutveckling

E-post: anne.hederen@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-103 65 11