Anders Bäckstrand

Verksamhets- och Enhetschef

Enheten för regional planering

E-post: Anders.Backstrand@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-103 68 31