Anders Bäckstrand

Enhetschef

Enheten för samhällsplanering

E-post: Anders.Backstrand@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-103 68 31