regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Civilsamhällets betydelse för attraktiva livsmiljöer i Östergötland

Föreningshuset Fontänen, Västra vägen, Linköping

Regional planering

Ett starkt och levande civilsamhälle är grundläggande för goda livsvillkor och för att skapa attraktiva livsmiljöer. Hur kan vi ta tillvara på kraften som finns i civilsamhället?

Inbjudan vänder sig i första hand till regionala aktörer i Östergötland som har undertecknat den regionala överenskommelsen om samverkan mellan Region Östergötland och idéburen sektor. Övriga regionala aktörer inom civilsamhället är också välkomna att delta.


Under kvällen kommer vi få olika inspel kring civilsamhällets betydelse för att skapa attraktiva livsmiljöer både i stad och land. Vi kommer även få chans att nätverka och fika tillsammans.

Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen bestående av representanter från RF-SISU, Funktionsrätt, Coompanion, Östergötlands nykterhetsförbund, Östergötlands konstförening, Folkets hus och parker samt Region Östergötland.

Kontakt

Sara BirgerssonFolkhälsostrategEnheten för regional planering

Relaterad information

Den regionala överenskommelsen Länk till annan webbplats.

Sedan 2018 finns en regional överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och idéburen sektor. Överenskommelsens parter består av
Region Östergötland och idéburna organisationer med regionalt perspektiv i Östergötland.

Varje enskild regional organisation tar ställning till om den stödjer och undertecknar överenskommelsen