regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Utbildning i missionsdriven innovation

Lokal i industrilandskapet, Norrköping

Näringsliv och innovation

Vill du få en djupare insikt i vad missionsdriven innovation innebär, varför systemtänkande är relevant och hur vi kan skapa en gemensam referensram?

Nya perspektiv inom innovation och utveckling

Vi står inför komplexa samhällsutmaningar som ökat gängvåld, en snabbt åldrande befolkning, industriutsläpp som hotar vår miljö, en livsmedelsförsörjning som inte är hållbar på lång sikt och en energiförsörjning som inte möter framtidens krav. Att adressera dessa utmaningar kräver ett nytänkande och samarbete över sektorsgränserna.

Genom att delta kommer du att få djupare insikt i vad missionsdriven innovation innebär, varför systemtänkande är relevant och hur vi kan skapa en gemensam referensram. Utbilningen kommer också att ge dig möjlighet att utforska nya perspektiv kopplade till innovation och utveckling.

Vi ser fram emot att bygga detta tillsammans, välkommen!

Anmälan

https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=KAKU68PSUP1N Länk till annan webbplats.

Program

Frukost och välkomna (8.30-9.00)

  • Introduktion till utbildning och innehåll (9.00-9.20)
  • Att förstå system – systemkartläggning (9.20-10.30)
  • Intro (10 min)
  • Definiera utmaning (20 min)
  • Identifiera påverkansfaktorer (40 min)

Kaffe (10.30-10.45)

  • forts. Systemkartläggning – nästa steg (10.45-11.05)
  • Att förstå system – aktörskartläggning (11.05-12.00)

Lunch (12.00-13.00)

  • Formulera missions och önskad framtid (13.00-14.30)

Kaffe (14.30-15.00)

  • Nästa steg – hur får vi det att hända? (15.00-15.40)
  • Uppsummering och reflektion (15.40-16.00)

Utbildningsdagen arrangeras av Ramböll Sweden, Linköping Science Park, Norrköping Science Park och Region Östergötland.

Kontakt

Niklas TideklevStrateg innovation och näringslivEnheten för näringslivsutveckling

Relaterad information