regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kulturarvsdagen

Ringarums hembygdsgård

Kultur

Välkommen till höstens kulturarvsdag med tema barn och kulturarv! Under dagen kommer vi att få lära oss hur olika aktörer jobbar med att tillgängliggöra sin plats och kulturarv för barn – från hembygdsföreningar till kommunala verksamheter och museum.

Arrangör är Kulturarv Östergötland och Östergötlands museum i samarbete med Ringarums hembygdsförening.

Anmälan Länk till annan webbplats.

Program

Kl. 9.30 Fika.

Kl. 9.50 Karin Lövgren, verksamhetsutvecklare för Kulturarv Östergötland och Carola Sandgrim, verksamhetsutvecklare för program och mötesplats på Östergötlands museum, hälsar välkomna.

Kl. 10.00 Roy Andersson, kulturarvsstrateg på Åtvidabergs kommun, och Karin Nielsen–Lundin, skolbibliotekssamordnare på Åtvidabergs kommun. "Varför pratar ni så mycket om koppar?" – Gruvan, ett projekt för mellanstadiet.

Kl. 10.30 Mattias Hofvendahl, projektkoordinator för Ung Konst Öst på Östergötlands museum. "Att arbeta med konst- och kulturprojekt med målgruppen barn och unga", samt workshop: "Enkla aktiviteter för att aktivera barn och deras kreativitet".

Kl. 11.30-13.00 Lunch på Rasta i Ringarum

Kl. 13.00 Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg i Vadstena kommun. ”Att bygga kunskap med arkitektur”.

Kl. 13.30 Birgitta Svensson med flera från Ringarums hembygdsförening visar sagostigen "Barnet i oss”.

Kl. 14.15-15.00 Fika och avslut.

Kontakt

Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur