regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Dialog om kulturarvet och kommunerna

Östergötlands länsmuseum, Linköping

Kultur, Regional planering

Dialog om kulturarvet i samband med den nuvarande och arbetet med ny kulturplan - denna gång specifikt kopplad till kommunerna och hur de ser på det lokala kulturarvet, hur det kan vara en resurs i det lokala utvecklingsarbetet, men också vad det finns för tankar och behov om den regionala rollen.

Region Östergötland arbetar med nätverk inom olika områden som ett av sina verktyg. Kanske finns behov och intresse av ett nätverk för just kulturarvet för att finna en bättre struktur än idag för samtalet?

Varmt välkommen till dig som är ansvarig tjänsteperson i kommun för kulturarv och kulturmiljö inom kultur, samhällsbyggnad eller besöksnäring till ett samtal med regionens strateg Petra Nordin och utvecklaren inom Kulturarv Östergötland/Östergötlands museum Karin Lövgren.

Tid: 10 oktober kl 14.00 – 16:00

Plats: Östergötlands länsmuseum, Linköping

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 6 oktober

Relaterad information

Kontakt

Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur