regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Digitalt möte om ESF:s nya utlysning ” Öka möjligheterna för funktionsnedsatta i Östra Mellansverige”

Digital möte via Zoom - länk skickas vid anmälan

Kompetensförsörjning

Syftet med mötet är att ge information om utlysningen, diskutera behov och utmaningar. ge inspiration och bolla projektidéer tillsammans.

Projekt inom utlysningen ska bidra till programområdets specifika mål att uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter, icke-diskriminering och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten, särskilt för missgynnade grupper.

Målgrupp för utlysningen är arbetslösa individer från 18 år som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Insatser i projekten kan även riktas till personer som kommer arbeta direkt med målgruppen i form av exempelvis handledarutbildning eller metodutveckling.

Medverkar gör Agneta Lindqvist, Funktionsrätt Östergötland och Margareta Wandel, Region Östergötland.

Om du redan har en projektidé är det bra om du till workshopen förbereder en kort dragning på ca 2 minuter.

Utlyst belopp: 27 miljoner kronor.
Medfinansiering: 46%.
Projektens tidigast möjliga startdatum: 2024-01-01

Länk till utlysningen Länk till annan webbplats.

Anmäl dig här

Zoomlänk till mötet skickas till e-postadressen du anger vid anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 september klockan 23.00.

Kontakt

Catherine SzaboStrategEnheten för näringslivsutveckling