regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Lunchklubben bjuder in till Industriell och urban symbios – vetenskapen om det som blir över

Zoom (länk skickas vid anmälan) Föreläsare är Mats Eklund, professor inom industriell miljöteknik

En av de underliggande orsakerna till många av miljöproblemen är att alla fokuserar på sin kärnverksamhet. Företagen, myndigheterna och akademins discipliner finns oftast i sina egna ”stuprör”. Därför behövs tankesätt och aktörer som är tvärsektoriella för att ta hand om allt det som blir över när alla gjort sin kärnverksamhet.

Industriell och Urban Symbios (IUS) är ett strategiskt arbetssätt för att öka resursproduktiviteten genom samverkan. Strategin bygger på långsiktiga samarbeten mellan aktörer och sektorer som ökar värdet av underutnyttjade resurser och främjar miljöinnovation. IUS förbättrar företagens konkurrenskraft, minskar utsläpp och användning av primära och fossila resurser samtidigt som regional utveckling och resurssäkerhet stärks.

Fördraget hålls via Zomm och länk skickas till mejladressen som anges i anmälan.

Om Lunchklubben

Lunchklubben är ett nätverk för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget”, även möjlighet att knyta nya kontakter. Vid frågor kontakta lunchklubben@liu.se

Arrangörer

Lunchklubben arrangeras i samverkan mellan Linköpings universitet, Linköpings Science Park, Norrköpings Science Park och Region Östergötland.