regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EDAY 2023

Linköping Konsert & Kongress, lokal Musikalen

Energi och klimat

EDAY 2023 10 år på gröna gatan – och på väg framåt!

Det tionde EDAY bjuder in till:

  • att se tillbaka på tio år av utveckling av forskning, miljölösningar och miljöteknik i regionen,
  • att höra om vad som pågår just nu inom några viktiga utvecklingsområden,
  • att vara med och skapa målbilder för de kommande tio åren under eftermiddagens framtidsverkstad – bilder att lämna över till vår framtidspanel av regionala beslutfattare.

Kom och reflektera, inspireras och gör verklig skillnad den 25/5 på Konsert & Kongress i Linköping – nu tar vi sikte mot 2033 tillsammans!

Huvudtalare: Lena Ek (utredare för nationell bioekonomistrategi m.m.) och Jakob Trollbäck (grafisk designer och huvudarkitekten bakom kommunikationsspråket för FN:s 17 globala mål)

Deltagaravgift, lunch och fika ingår: 475:- (exkl. moms), student 160:- (exkl. moms). Lunch och fika ingår i deltagaravgiften. Anmäl dig här! Länk till annan webbplats.

Varmt välkommen att jubilera med oss hälsar Region Östergötland, Cleantech Östergötland, Vreta Kluster, Linköpings Universitet, Länsstyrelsen Östergötland!

Program

Fika och registrering

Moderator hälsar välkommen till det 10:e eday

Moderator: Anders Carlsson, Linköpings Naturcentrum

Från 2014 till idag - ett panelsomtal om regionens resa från då till nu

Tomas Kjellqvist, Biototal, Rebecka Hovenberg, 2050, Olof Hjelm, professor LiU, Karin Sigvardsson, Länsstyrelsen Östergötland, Anders Carlsson, moderator, Linköpings Naturcentrum

Introduktion – dagens och framtidens utmaningar och möjligheter

Anders Carlsson, Linköpings Naturcentrum

Från idag till i morgon – transformativ resa med ett 10-års perspektiv

Om de hållbarhetsmålsättningar som formuleras globalt, nationellt och regionalt ska nås måste samhället genomgå en genomgripande transformation inom snart nog alla områden. EDAY2023har identifierat några nyckelutmaning ar för en framgångsrik regional omställning. I detta pass tittar vi närmare på dessa utmaningar.

• Hur finansierar vi omställningen?
Stefan Henningsson, Climate Specialist at Nordea Group
• Kompetensförsörjning för en hållbar omställning
Malin Thunborg, Enhetschef, tillväxt och marknadsföring, Region Östergötland

Paus

Från idag till i morgon – transformativ resa med ett 10-års perspektiv; fortsättning

• Sol, vind och vatten – det värsta nätet vet?
Simon Öberg, Doktorand vid Energiteknik, Chalmers Tekniska Högskola
• Ekologisk hållbarhet med sociala konsekvenser
Karin Ackerholm, Innovation Advisor and Senior Project Manager, Linköpings Universitet
• Hållbar och robust samhällsteknisk försörjning – Varför, vad, hur och när?
Mikael Åhlman, Strateg infrastruktur- och näringslivsutveckling, Region Uppsala
• Framtidens tjänster från skogen
Sverker Danielsson, Programledning Mistra Digital Forest och Bioinnovation, Skogsindustrierna

Lunch

Keynote 1 : bioekonomi – då, nu och i framtiden

Lena Ek, särskild utredare för bioekonomiutredningen

Introduktion till framtidsverkstäderna

Anders Carlsson, Linköpings Naturcentrum

Framtidsverkstäder – bilder av ett hållbart och attraktivt östergötland 2033

Utifrån de nyckelutmaningar för en framgångsrik regional omställning som vi tagit del av, skapar vi gemensamt nya inspel till visioner för ett hållbart och attraktivt Östergötland år 2033. Bilderna levererar vi in till vår Framtidspanel vars uppgift blir att reflektera hur visionerna kan integreras i det framtida utvecklingsarbetet.

• Hur finansierar vi omställningen? - Olof Hjelm, LiU och Stefan Henningsson, Nordea
• Kompetensförsörjning för en hållbar omställning. - Malin Thunborg, Region Östergötland
• Hur samverkar vi för att tackla elkapacitetsutmaningen? - Simon Öberg, Chalmers
• Cirkulärt värdeskapande för kommande generationer. - Karin Ackerholm och Marianna Kambanou, LiU
• Hållbar och robust samhällsteknisk försörjning. - Mikael Åhlman, Region Uppsala
• Framtidens tjänster från skogen - Sverker Danielsson, Programledning Mistra Digital Forest och Bioinnovation, Skogsindustrierna

Paus

Framtidspanelen möter Framtidsverkstäderna

Med framtidsverkstädernas visioner för ögonen – hur går vi från vision till verklighet? Hur kan visionerna tas omhand i de regionala regionala utvecklingsprocesserna? Och hur kan de olika aktörerna samverka för att förstärka varandras omställningsinitiativ?
I panelen: Richard Widén, Regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland, Jenny Knuthammar, Avdelningschef, Människa och Samhälle, Länsstyrelsen Östergötland, Per-Olof Brehmer, Vicerektor för samverkan och campusutveckling, Linköpings Universitet, Linnea Granström, Klimat- och miljöstrateg, Svensk Plaståtervinning, Teodor Hovenberg VD Envista

Keynote 2: hur världens hållbarhetsmål drivs av våra egna

Jakob Trollbäck, The New Division

Utdelning av miljöteknikpriset 2023

Carl-Fredrik Graf, Landshövding Östergötland

Reflektion från dagen och framåtblick

Anders Carlsson

Senast uppdaterad

Kontakt

Erik GotbornStrateg innovation och näringslivsutvecklingEnheten för tillväxt och marknadsföring